medclair_invest_start.png
 
Medclair Invest - Q&A

Onsdag den 10 maj avger Medclair Invest rapport för det 1:a kvartalet 2023. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra en frågestund. Sändningen börjar 13:30 och kan nås via Infront Direkt Studios YouTube-kanal eller bolagets hemsida. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.com

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.