medclair_invest_start.png
 
Medclair Invest - Q&A

Onsdag den 10 maj avger Medclair Invest rapport för det 1:a kvartalet 2023. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra en frågestund. Sändningen börjar 13:30 och kan nås via Infront Direkt Studios YouTube-kanal eller bolagets hemsida. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.com

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Filer för nedladdning
2023-04-12

Av misstag publicerades en felaktig version av kallelse till bolagets årstämma den 11 maj. Reviderad version bifogas.

2023-04-11

Aktieägarna i Medclair Invest AB (publ) , org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, som äger rum på  Drottninggatan 33 i Stockholm kl. 13.00.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.