Årsstämma 11 maj 2023

Medclair Invest höll årsstämma torsdagen den 11 maj 2023.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsblankett

Anmälningsblankett

Förslag framförda inför Medclair Invests årsstämma

Årsstämma 6 April 2022

Medclair Invest höll årsstämma onsdagen den 6 April 2022. 

Kommuniké från årsstämma

Årsredovisning 2021

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälningsblankett

Förslag till val av styrelseledamöter samt revisor

Årsstämma 7 maj 2021

Medclair Invest höll årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma 3 mars 2021

Aktieägarna i Spintso kallades till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 15 januari 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallese till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 18 september 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallese till extra bolagsstämma

Styrelsens redogörelse enligt kap. 13 7§ ABL vid betalning med apportegendom

Revisorns yttrande enligt enligt kap. 13 8§ ABL över styrelsens redogörelse för apportegendom

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse enligt kap. 13 6 § ABL

Revisorns yttrande enligt kap. 13 6§ ABL över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Årsstämma 10 juni 2020

Kommuniké från årsstämma

Kallese till årsstämma

Årsstämma 21 maj 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 16 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 18 maj 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.