2019-08-30

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma  fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00,  i No18's lokaler på Centralplan 15,  Stockholms Centralstation.

2019-05-08
Regulatorisk

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma tisdagen den 5 juni 2019 kl. 15.00 i No18s lokaler, Centralstationen, Centralplan 15 i Stockholm.

2018-05-04
Regulatorisk

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.

2017-11-27
Regulatorisk

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till extrastämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.

2017-08-03

Årsstämma för MedClair AB hölls enligt plan den 2017-06-30 och protokoll är publicerat på vår IR hemsida.

2017-06-12

Det är inspirerande och roligt att affärssatsningen på vår nya mobila lustgasdestruktorenhet (MDU) tas emot väldigt positivt från våra kunder. Sedan senaste statusuppdateringen har nya potentiella kunder visat intresse för denna produkt där demonstrationer och provperioder nu har planerats in. 

2017-06-02

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

2017-05-05

Arbetet med att bygga om grunden för verksamhetsdriften i bolaget, som tidvis varit intensiv, har nu kommit till en nivå där vi har kommit i mål med de största planerade förändringarna och har därmed övergått i en mer normal kontinuerlig förändringsprocess med löpande förbättringar.

2017-04-07

Med releasen av vår informationsplattform (IR) kan vi nu kommunicera på ett bra sätt till marknaden vad som händer inom verksamheten på MedClair AB. Därmed kommer här en generell statusuppdatering om vad vi arbetat med de senaste månaderna och dagens status.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.