medclair_invest_start.png
 
2023-04-12

Av misstag publicerades en felaktig version av kallelse till bolagets årstämma den 11 maj. Reviderad version bifogas.

2023-04-11

Aktieägarna i Medclair Invest AB (publ) , org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, som äger rum på  Drottninggatan 33 i Stockholm kl. 13.00.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.