medclair_invest_start.png
 

Ägarförhållanden per den 31 december 2023

Ägare   Aktier   %
AVANZA Pension         5 635 192 6,83%
Nordnet Pension         5 054 503 6,13%
Hans Bäck         4 500 000 5,46%
Familjen Johansson        4 377 000 5,31%
Familjen Szabo        4 221 322 5,12%
Piroska Forkman        3 491 538 4,23%
Mikael König         2 660 459 3,23%
Jerker Sundling         2 196 048 2,66%
Anders Thomason         1 468 535 1,78%
Peter Håkansson         1 262 040 1,53%
Mark Baljeu         1 211 063 1,47%
Övriga aktieägare      46 414 357 56,27%
Totalt      82 492 057 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.