medclair_invest_start.png
 

Ägarförhållanden per den 2 augusti 2021

Ägare

  Antal aktier   Kapital och röster 
Familjen Szabbo          8 826 202 10,70%
Nordnet          5 412 863 6,56%
Mikael König          3 600 000 4,36%
Montana          2 926 594 3,55%
Fredrik Crafoord          2 861 034 3,47%
Piroska Forkman          2 430 000 2,95%
Pronator          2 427 700 2,94%
Jerker Sundling          2 201 048 2,67%
Avanza          2 108 000 2,56%
Mind Finance          2 000 000 2,42%
Övriga aktieägare        47 698 616 57,82%
Totalt        82 492 057 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.