Jonas Lundh VD

Jonas Lundh har omfattande erfarenhet av företagsledning, utveckling, försäljning och marknadsföring, med en bakgrund huvudsakligen inom media samt försäkringsbranschen. Mellan 2010 och 2019 arbetade Jonas för tidningen Metro i flera ledande positioner. Under sin karriär har Jonas även haft internationella uppdrag och innehaft olika roller på global nivå.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.