Mikael König Styrelseordförande
Mark Baljeu Ledamot

Född 1976

I styrelsen sedan 2010

Civilekonom Högskolan Dalarna. Mark har stor erfarenhet från företagsledning, utveckling, försäljning och marknadsföring. Mark var under 2019-juni 2020 VD och styrelseledamot i Hancap AB samt under åren 2013-2017 VD/Koncernchef Grönklittsgruppen AB. 2008-2013 verkade han som marknadschef och verksamhetschef för O-ringen. Under 2000-2008 startade och drev han reklambyrån Sprida i Borlänge. För närvarande arbetar han främst med styrelsearbete och interims uppdrag.

Mark Baljeu innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 1 211 063.

Daniel Eriksson Ledamot

Född 1975

I styrelsen sedan 2022

MSocSc Uppsala Universitet. Daniel är grundare och CEO i Nordic Center for Sustainable healthcare och har stor erfarenhet av internationalisering och internationellt arbete inom området. Daniel är också Vd för Stiftelsen TEM, har en position som Research Director i ett Italienskt konsultnätverk och totalt över 20 års erfarenhet av miljöarbete i såväl nordisk som global sjukvårdsmiljö.

Daniel Eriksson innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 50 000.

Jens Johansson Ledamot

Född 1976

I styrelsen sedan 2024

Ekonomiutbildning från Umeå universitet. Amerikansk och Svensk civilflyg utbildning, 

Jens har en stor bredd med strategi, ekonomiledning, affärsutveckling samt digitalisering från olika typer av branscher med tyngdpunkt inom finans. Under åren 2005-2018 bla haft rollerna som ekonomicontroller, kontorschef och suttit med i koncernledning i Solidar-koncernen. Jens har utöver detta drivit ett flertal olika bolag inom både sälj, telecom, teknikutveckling och digital design. För närvarande driver Jens teknikbolaget Made By Sweden och det spanska plattforms bolaget Estity Innovation.

Jens Johansson innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 1 238 000.

Revisor

Sofia Gunnarsson Revisor

Auktoriserad revisor
Allians Revision & Redovisning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.