medclair_invest_start.png
 
Lars Zacharoff Styrelseordförande

Född 1956

I styrelsen sedan 2021.

Advokat och verksam som partner i Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå, med inriktning på affärsjuridik och tvistelösning. Han är VD för branschorganisationen Finansbolagens Förening och dess serviceaktiebolag, är styrelseordförande i bolagen som ingår i fondadministrations- och fondbolagskoncernen Wahlstedt Sageryd Gruppen samt ordförande i Svensk Däckåtervinning AB och Däckbranschen Sverige AB.

Mark Baljeu Ledamot

Född 1976

I styrelsen sedan 2010

Civilekonom Högskolan Dalarna. Mark har stor erfarenhet från företagsledning, utveckling, försäljning och marknadsföring. Mark var under 2019-juni 2020 VD och styrelseledamot i Hancap AB samt under åren 2013-2017 VD/Koncernchef Grönklittsgruppen AB. 2008-2013 verkade han som marknadschef och verksamhetschef för O-ringen. Under 2000-2008 startade och drev han reklambyrån Sprida i Borlänge. För närvarande arbetar han främst med styrelsearbete och interims uppdrag.

Mark Baljeu innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 1 211 063.

Tomas Nyberg Ledamot

Född 1967

I styreslen sedan 2020

Tekn. dr, docent. Tomas tog civilingenjörsexamen från teknisk fysik-programmet 1992 och disputerade inom ämnet elektronik 1998. Han har sedan dess jobbat på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och har handlett flera doktorander och bedrivit egen forskning. Vidare har  han undervisat inom halvledarelektronik, elektronik och vakuumteknik på såväl grundläggande nivå som forskarnivå. Han är uppfinnare till flera patent och är medförfattare till ca 70 vetenskapliga artiklar i fackvetenskapliga tidskrifter.

Tomas Nyberg innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget. Stamaktier 345 816

Daniel Eriksson Ledamot

Född 1975

I styrelsen sedan 2022

MSocSc Uppsala Universitet. Daniel är grundare och CEO i Nordic Center for Sustainable healthcare och har stor erfarenhet av internationalisering och internationellt arbete inom området. Daniel är också Vd för Stiftelsen TEM, har en position som Research Director i ett Italienskt konsultnätverk och totalt över 20 års erfarenhet av miljöarbete i såväl nordisk som global sjukvårdsmiljö.

Daniel Eriksson innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 50 000.

Revisor

Sofia Gunnarsson Revisor

Auktoriserad revisor
Allians Revision & Redovisning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.