Fredric Crafoord Ordförande

Född 1969
I styrelsen sedan 2019 

Studier vid Stockholms Universitet. Crafoord innehar mångårig erfarenhet från finansmarknaden och driver idag egen verksamhet inom samma bransch.

Engagemang i andra bolag
Nuvarande uppdrag: Ordförande i City Capital Partners AB, Ordförande i City Capital Real Estate AB, Ordförande i City Capital Asset Management AB,  Ecbatana Fastighetsinvest AB samt Cubera Private Equity Holding AB. Ordförande i Wifog AB samt Wifog Holding AB (publ).

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Ginger Oil AB (publ). Styrelseledamot i Optimized Portfolio Management samt Nexum Loans AB.

Fredrik Crafoord innehar följande värdepapper utgivna av Medclair:
Stamaktier: 0
Teckningsoptioner: 0

Håkan Gustâv Ledamot

Född 1944
I styrelsen sedan 2016

Ekonomexamen, Skandinaviska Banken, Nordfor Skogsdon AB, CFO/CEO, Heliflyg AB, CFO/CEO, styrelseledamot och delägare i Sävik AB, styrelseledamot och delägare Skönviksbolaget AB, styrelseledamot och delägare Scanjack AB, ordförande Svenska Brottningsförbundet, konsultverksamhet eget företag.

Engagemang i andra bolag
Targ Real Estate Group AB (publ), ordförande, Petrotarg AB (publ), styrelseledamot, Håkan Gustâv Consulting (enskild firma)

Håkan Gustâv innehar följande värdepapper utgivna av bolaget:
Stamaktier: 0
Teckningsoptioner: 0

Tomas Nyberg Ledamot

Född 1967
I styrelsen sedan 2013

Tomas (tekn. dr, docent) tog civilingenjörsexamen från teknisk fysik-programmet 1992 och disputerade inom ämnet elektronik 1998. Han har sedan dess jobbat på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet där han handlett flera doktorander, bedrivit egen forskning och undervisat på såväl avancerad nivå som forskarnivå. Han är uppfinnare till flera patent och är medförfattare till ca 70 vetenskapliga artiklar i fackvetenskapliga tidskrifter.

Engagemang i andra bolag
Svenska Finans & Kreditrådgivarna i Sverige AB (styrelsesuppleant)

Tomas Nyberg innehar följande värdepapper utgivna av bolaget:
Stamaktier: 25 000
Teckningsoptioner: 0

Mats Sköld Ledamot

Född 1958
I styrelsen sedan 2019

Civilekonom, Samuel Montagu/HSBC, Deloitte & Touche, Nordea Securities, Europ Assistance, Co-founder och CFO Acast AB, Co-founder och CFO AIAR EdTech PTE Ltd erfarenhet från Corporate Finance, start-ups och befattningar som CFO och CEO.

Engagemang i andra bolag
AIAR EdTech PTE Ltd, styrelseledamot, Libertus Mediautveckling, styrelseledamot, Skold Consulting AB, styrelseledamot.

Mats Sköld innehar följande värdepapper utgivna av Medclair:
Stamaktier: 0
Teckningsoptioner: 0

Jerker Sundling Ledamot

Född 1964
I styrelsen sedan 2017

Studier i Teknik, Ekonomi, Egen konsultverksamhet sedan 1986. Specialiserad på inomhusmiljö, luftkvalitet och luftrening. Verksam i skol, kontor, sjukhus och industrimiljöer. Medgrundare av MedClair AB. 

Engagemang i andra bolag
WSFE Affärspartner AB , Voccleaning Sweden AB, Famco HB

Jerker Sundling innehar följande värdepapper utgivna av bolaget:
Stamaktier: 315 000 
Teckningsoptioner: 0

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Allians Revision & Redovisning AB med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.