medclair_invest_start.png
 
2023-03-30
Regulatorisk

Medclair har under dagen erhållit ett antal orders från engelska sjukhus värda c.a 3 miljoner kronor. Under mars har utmaningar med arbetsmiljön inom den engelska sjukvården påskyndat Medclairs affärsprocesser i UK.

2023-03-07
Regulatorisk

Medclair har under måndagen erhållit order på totalt elva enheter med leverans under det första halvåret 2023. Beställningarna, som består av tio mobila destruktorer (MDU) och en central destruktor (CDU), har ett totalt värde om cirka 4 MSEK. Vidare har Medclair ett stort antal utstående offerter i Storbritannien vilka förväntas gynnas av ett intensifierat fokus på och debatt om arbetsmiljön.   

2023-02-23
Regulatorisk

Koncernen

Koncernens resultaträkning för perioden oktober - december 2022 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden är oktober - december 2021.

2023-02-22
Regulatorisk

Medclair har genom sin UK partner erhållit beställning på två centrala destruktorer i England. Affären är värd c.a 3 msek och planeras levereras under Q1 2023.

2022-11-04
Regulatorisk

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.

2022-11-03
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2022

  • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

  • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)
2022-09-22
Regulatorisk

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.

2022-08-11
Regulatorisk
2022-05-05
Regulatorisk

Första kvartalet 2022 (jan-mars) (jämfört med 2021)

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.